Småt brændbart affald

Småt brændbart affald

Affaldstype

Småt brændbart affald er forbrændingsegnet affald, der måler mindre end
50 x 50 x 100 cm og indeholder mindre emner af f.eks. tekstil, pap, plast og mindre mængder træ uegnet til genanvendelse.

Alle typer virksomheder vil oftest have en større eller mindre mængde af småt brændbart affald, når de øvrige genanvendelige affaldstyper er sorteret fra.

 

Container til småt brændbart affald

Indsamling af småt brændbart affald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk småt brændbart affald i:

Indsamling af småt brændbart affald

Småt brændbart affald afsættes til miljøgodkendt forbrændingsanlæg.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Småt brændbart affald

Få en samlet beskrivelse af affaldstypen

Småt brændbart affald sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her