Deponi

Affald til deponi fra byggepladser

Affaldstype

Affald til deponi er affald, der ikke er egnet til genanvendelse og kan for eksempel være:

  • Forurenet/vådt gips
  • Gadeopfej 
  • Isoleringsmaterialer (urene/våde)
  • Trykimprægneret træ (mindre mængder)
  • Andet affald der ikke er egnet til genanvendelse

OBS!
Tagplader skal indsamles separat, emballeres og afleveres til deponi.

Container

Affald til deponi indsamles i forskellige indsamlingssystemer - afhængig af logistik og mængden af affald. 

Vi indsamler typisk affald til deponi i:

Behandling af affald til deponi

Affald til deponi bortskaffes til miljøgodkendt deponi.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Affald til deponi

Få en samlet beskrivelse af affaldstypen

Affald til deponi sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her