Kemisk affald - fast organisk

Fast organisk kemisk affald fra byggepladser

Affaldstype

Fast organisk-kemisk affald er farligt affald og kan f.eks. være:

  • Maling
  • Fugemasse
  • Trykfarver
  • Epoxy
  • Lim

Container til fast organisk kemisk affald

Fast organisk-kemisk affald indsamles i forskellige indsamlingssystemer - afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk affaldet i:

Behandling

Vi modtager fast organisk kemisk affald på vores anlæg. Her omlæsses affaldet og sendes til nyttiggørelse - f.eks. til procesvarme eller strømproduktion på et godkendt behandlingsanlæg.

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her