Farligt affald - Division Special Affald

Division Special Affald (DSA) er specialist i håndtering af farligt affald og kan håndtere de fleste affaldstyper inden for området. Affaldet afsættes til miljøgodkendte anlæg, og vi lægger vægt på, at så stor en andel som muligt går til genanvendelse.


Airbags

Airbags er både airbags og selestrammere fra biler.

Akkumulatorer

Akkumulatorer er alle former for blyakkumulatorer.

Blandede småbatterier

Blandede småbatterier er batterier fra elektroniske apparater.

Blandet laboratorieaffald

Blandet laboratorieaffald er alle typer laboratorieaffald i småemballager under 5 liter.

Bremse- og koblingsdele

Bremse- og koblingsdele er blandt andet: Bremseklodser Bremsebakker Koblingsplader

Bremsevæske

Bremsevæske er bremsevæske fra biler

Faste olieprodukter

Faste olieprodukter er tomme emballager som har indeholdt: Olie Smørefedt Kølervæske ...

Fast organisk kemisk affald

Fast organisk-kemisk affald er blandt andet: Maling Fugemasse Trykfarver Epoxy Lim

Filterkager

Filterkager er alle metalholdige filterkager

Fremkaldervæske

Fremkaldervæske er væske der typisk stammer fra trykkeribranchen.

Gasflasker

Gasflasker er flaskegas, propangas, butangas samt LPG.

Gaspatroner

Gaspatroner er patroner såsom engangsgaspatroner, Weber gaspatroner, camping gaspatroner, etc.

Gødningsrester

Gødningsrester er alle typer kunstgødning, blomstergødning samt stampet og læsket kalk.

Hydraulikslanger

Hydraulikslanger er alle typer hydraulikslanger.

Ildslukkere

Ildslukkere er pulverslukkere, skumslukkere, halonslukkere, kulsyreslukkere og vandslukkere.

Kølervæske

Kølervæske er den væske, der anvendes i forbrændingsmotorer til at fordele varme....

Lightere

Lightere er alle typer engangslightere.

Lyskilder

Lyskilder er alle former for lysstofrør, LED-rør og el-pærer. Affaldstypen skal opdeles i to...

Malingspulver

Malingspulver er både pulvermaling og malingsslibestøv.

Malingsspildevand

Malingsspildevand er skyllevand fra malerprocesser, fugtevand fra trykkerier samt øvrigt organisk kemisk...

Medicinaffald

Medicinaffald er alle typer medicinrester

Olieemulsion

Olieemulsioner er blandt andet: Bore/skære olie Syntetisk olie Olie/vand blandinger

Olie- og brændstoffiltre (primært metal)

Olie- og brændstoffiltre er alle filtre som primært er udført i metal.

Opløsningsmidler i småemballager

Opløsningsmidler i småemballager er blandt andet: Fortynder Sprit Acetone og andre...

Organiske opløsningsmidler

Organiske opløsningsmidler er blandt andet: Fortynder Sprit Acetone

Oxiderende stoffer faste

Oxiderende stoffer faste er natriumhypochlorit, kaliumpermangenat og andre oxiderende stoffer i fastform eller...

Partikelfilteraffald

Partikelfilteraffald er kasserede partikelfiltre fra køretøjer, tomme eller delvis tomme emballager som...

Pesticidaffald

Pesticidaffald er ukrudtsmidler, insektmidler, svampemidler, rottegift, myregift, etc.

Renseriaffald, pumpbart

Renseriaffald, pumpbart er pumpbart perchlorethyl og øvrigt renseriaffald.

Spildolie

Spildolie defineres i følgende produktgrupper: Motorolier Letløbsolier Premium motorolier ...

Spraydåser

Spraydåser er alle typer spraydåser uanset indhold.

Uorganisk affald ikke pumpbart

Uorganisk affald (ikke pumpbart) er slibestøv med metaller, kaustisk soda (fast) samt øvrige uorganiske...

Uorganisk basisk affald i småemballager

Uorganisk basisk affald i småemballager er natruimhydroxid, salmiakspiritus, natron lud og andre basiske...

Uorganisk surt affald i småemballager

Uorganisk surt affald i småemballager er saltsyre, svovlsyre og andre sure uorganiske produkter i...

Vandbaseret organisk kemisk affald

Vandbaseret organisk kemisk affald er kontaktvand fra renserier, pumpbart malingsaffald og trykfarve.

Vand fra bremsevasker

Vand fra bremsevasker er det spildvand, der fremkommer ved bremsevask af biler.

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her