Blandet laboratorieaffald

Blandet laboratorieaffald

Affaldstype

Blandet laboratorieaffald er alle typer laboratorieaffald i småemballager under 5 liter.

Container

Indsamling af blandet laboratorieaffald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald. 

Vi indsamler typisk blandet laboratorieaffald i:

Behandling

Blandet laboratorieaffald modtages på vores anlæg til sortering. Produktet afsættes efterfølgende til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her