Fast olie-affald

Faste olieprodukter

Affaldstype

Fast olie-affald kan f.eks. være:

  • Tom olie-emballage
  • Filtre fra undervognshal
  • Olieholdigt opsugningsmateriale
  • Luftfiltre
  • Indsatsfiltre
  • Andet olieholdigt fast affald
  • Tom emballage fra smørefedt
  • Tom emballage fra sprinkler- og kølervæske
  • Kattegrus
  • Smørefedt

Container

Indsamling af fast olie-affald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk fast olie-affald i:

Behandling

Faste olie-affald modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her