Gaspatroner

Gaspatroner

Affaldstype

Gaspatroner er patroner såsom engangsgaspatroner, Weber gaspatroner, camping gaspatroner, etc.

Container

Indsamling af gaspatroner sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk gaspatroner i:

Behandling

Gaspatroner modtages på vores anlæg, hvor de kontrolleres. Herefter bliver produktet afsat til oparbejdning og videre genanvendelse.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her