Hydraulikslanger

Hydraulikslanger

Affaldstype

Hydraulikslanger er alle typer hydraulikslanger.

Container

Indsamling af hydraulikslanger sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk hydraulikslanger i:

Behandling

Hydraulikslanger modtages på vores anlæg, hvor de neddeles og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her