Malingsspildevand

Malingsspildevand

Affaldstype

Malingsspildevand er skyllevand fra malerprocesser, fugtevand fra trykkerier samt øvrigt organisk kemisk spildevand.

Container

Indsamling af malingsspildevand sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk malingsspildevand i:

Behandling

Malingsspildevand modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her