Partikelfilteraffald - Affald fra partikelfiltre og emballage

Partikelfilteraffald - Affald fra partikelfiltre og emballage

Affaldstype

Partikelfilteraffald er:

  • Kasserede partikelfiltre fra køretøjer,
  • Tomme eller delvis tomme emballager som har indeholdt partikelfiltrevæske
  • Aftørringsklude

Container

Indsamling af partikelfilteraffald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk partikelfilteraffald i:

Behandling

Partikelaffald modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her