Pesticidaffald

Pesticidaffald

Affaldstype

Pesticidaffald er:

  • Ukrudtsmidler
  • Insektmidler
  • Svampemidler
  • Rottegift
  • Myregift

Container

Indsamling af pesticidaffald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk pesticidaffald i:

Behandling

Pesticideaffald modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her