Spildolie - Afhentning og håndtering

Spildolie - Afhentning og håndtering

Affaldstype

Spildolie defineres i følgende produktgrupper:

Motorolier

 • Letløbsolier
 • Premium motorolier
 • Single/dual/multigrade
 • Super Tractor Oil Universal
 • Diesel Multigrade ACEA E3
 • Diesel Multigrade ACEA E2
 • Diesel single/dual
 • Gasmotorolier
 • Auto gear- og specialolier

Industriolier

 • Hydraulikolier
 • Gear- og cirkulationsolier
 • Varmetransmissionsolier
 • Turbineolier
 • Øvrige industriolier

Ovennævnte motor- og industriolier kan sammenblandes som spildolie. Biologisk nedbrydelige olier som f.eks. biohydraulik og andre bio-olier skal opsamles særskilt. Spildolie skal opbevares således, at der ikke sker en forurening med andre væsker/kemikalier som f.eks. kølervæske og vand.


>> Bestil afhentning af spildolie

Container til afhentning af spildolie

Indsamling af spildolie sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald. Vi indsamler typisk spildolien i:

Behandling af spildolie

Spildolie modtages på vores anlæg, hvor det kontrolleres. Herefter sendes spildolien til genanvendelse på miljøgodkendte oparbejdningsanlæg, hvor det renses og herefter genraffineres til baseolie.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her