Vand fra bremsevasker

Vand fra bremsevasker

Affaldstype

Vand fra bremsevasker er det spildvand, der fremkommer ved bremsevask af biler.

Container

Indsamling af vand fra bremsevasker sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk vandet i:

Behandling

Vand fra bremsevasker modtages på vores anlæg, hvor det kontrolleres. Herefter bliver produktet afsat til oparbejdning og videre genanvendelse. 

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her