Vandbaseret organisk kemisk affald fra renserier, trykfarve og malingaffald

Vandbaseret organisk kemisk affald fra renserier, trykfarve og malingaffald

Affaldstype

Vandbaseret organisk kemisk affald er kontaktvand fra renserier, pumpbart malingsaffald og trykfarve.

Container

Indsamling af vandbaseret organisk kemisk affald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald

Vi indsamler typisk vandbaseret organisk kemisk affald i:

Behandling

Vandbaseret organisk-kemisk affald modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her