Entreprenørafdelingen i Nakskov

Entreprenørafdelingen i Nakskov

I april 2021 overtog Marius Pedersen A/S aktiviteterne i J&R Entreprise ApS i Nakskov.

Marius Pedersen A/S har derfor etableret en lokal entreprenørafdeling i Nakskov, hvorfra aktiviteterne udføres.

Afdelingen udfører mange forskellige entreprenørprojekter på Lolland-Falster bl.a.:

Anlægsarbejde

 • Belægninger
 • Oprensning af f.eks. vandhuller og grøfter
 • Etablering af mark- og skovveje

Jordarbejde

 • F.eks. udgravning til byggemodning, fundamenter, terrænregulering, sokler, bundsikring med sandpude, veje og stier samt oprensning af forurening.
 • Vi kan håndtere alle former for jord herunder forurenet jord, der behandles i henhold til gældende lovgivning.

Kloakarbejde

 • Nyanlæg, reparation og separering af regn- og spildevand
 • TV-inspektion
 • Udskiftning af sammenfaldne kloakrør
 • Installation af brønde og udskillere
 • Rottespærre

Miljøarbejde

 • Oprensning efter forurening og efterfølgende bortskaffelse af den forurenede jord på et godkendt miljøanlæg.
 • Sløjfning af olietanke. En korrekt sløjfning sker ved, at tanken tømmes for olie og påfyldningsstudsen samt udluftningsrøret proppes til. Vi tilbyder også opgravning af tanken.

Betonarbejde

 • Støbning af grunde, fundamenter og gulve til mange forskellige projekter f.eks. boliger, garager, kontorbygninger og mindre lagerhaller.
 • Mindre forskallingsopgaver
 • Opskæring af betongulve

Kvalitetssikring

Vi er autoriseret kloakmester og udfører fagligt arbejde i høj kvalitet. Vi hjælper gerne med ansøgninger og tilladelser fra myndighederne.

Ved bestilling af opgaver kontakt venligst

 • Michael Andersen, mobil 27 64 27 39
 • Johnny Hoffmann, mobil 28 93 34 44
 • Entreprenørafdelingen, Marius Pedersen A/S telefon 63 909 909