Miljøredegørelse

Miljøredegørelsen er ledelsens rapportering af udviklingen i de væsentligste påvirkninger af miljøet, som virksomhedens aktiviteter giver anledning til.

Redegørelsen beskriver udviklingen i forbruget af diesel til hhv. transport og sortering af det indsamlede affald, forbruget af el, vand og varme både i forbindelse med drift af administrative faciliteter og til sorteringsaktiviteter samt den heraf afledte CO2 udledning.                 

 

Miljøredegørelse 2016                               Miljøredegørelse 2017