25. marts 2020

Marius Pedersen A/S sender medarbejdere hjem på lønkompensation med fuld løn

Corona konsekvenserne har taget sit meget faste greb i dansk erhvervsliv, og landet er i stort omfang lukket ned for at bekæmpe smittekæder. Fra den ene dag til den anden står virksomheder, heriblandt nogle af vores kunder, pludselig uden omsætning.

Marius Pedersen A/S er fortsat i normal drift og produktion, men har allerede, i uge 1 efter Regeringens nedlukning af Danmark, registreret væsentlig nedgang i indsamlingsaktiviteterne og nedgang i affaldsmængder til virksomhedens miljø-behandlingsanlæg i hele Danmark. Og omsætningen falder yderligere dag for dag i takt med, at en stor del af virksomhedens kunder bliver nødt til at holde lukket.

Det har gjort medarbejdere bekymrede for, hvor længe denne uvirkelige situation vil vare og ikke mindst, hvad fremtiden vil bringe for den enkelte og deres familier.

Det stiller krav til Marius Pedersen A/S’ ledelse, bestyrelse og ejer om at handle rettidigt for at bevare Marius Pedersen A/S i fremtiden. Det kræver handling i en situation, som ingen har prøvet før eller kender tidshorisonten på, og ingen ved hvilke konsekvenser, det får for Danmark og for international handel også efter Corona krisen.

Regeringen har hastevedtaget en række redningspakker til dansk erhvervsliv - lønkompensation, arbejdsdeling og hjemsendelse - der foreløbig gælder frem til d. 9. juni 2020. Ledelsen i Marius Pedersen A/S har analyseret de enkelte redningspakker i forhold til den virksomhedstype, som Marius Pedersen A/S er med ca. 750 timelønnede og 200 funktionærer i Danmark. I alt er ca. 950 engagerede medarbejdere alle fokuserede på opgaven om at holde Danmark i gang, da det, at afhente affald ved borgere og virksomheder, er en del af ”kritisk infrastruktur”.

Svære beslutninger men ingen tøven
Bestyrelserne i Entreprenør Marius Pedersens Fond og Marius Pedersen A/S har i den forgangne weekend besluttet, at Marius Pedersen A/S skal tage lønkompensationsmodellen i anvendelse. Det er en økonomisk dyr model for Marius Pedersen A/S at tage i anvendelse, men bestyrelserne har enstemmigt vedtaget, at det er måden at hjælpe medarbejdere og samfundet på. Administrerende direktør Simon Clausen udtaler på vegne af ledelsen og medarbejderne: ”Det er en særlig flot gestus fra Entreprenør Marius Pedersens Fond, og noget som jeg sætter stor pris på. Det giver tryghed her og nu for vores medarbejdere, og vi undgår på nuværende tidspunkt at skulle tilpasse virksomheden med afskedigelser, som følge af den nedgang i aktivitet, der er en direkte konsekvens af Corona krisen”.

Entreprenør Marius Pedersens Fond formål
Fondens formål er ”At sikre og underbygge det økonomiske grundlag for de i Marius Pedersen-koncernen drevne virksomheders fortsatte beståen og udvikling på sund, forretningsmæssig og økonomisk basis, sikre entreprenør Marius Pedersens efterkommere, yde økonomisk støtte til tilknyttede personer til de af Fondens ejede virksomheder eller sådannes efterladte samt yde økonomisk støtte til samfundsmæssige og velgørende formål.”

Som medarbejder i Marius Pedersen A/S er fondens formål grundlæggende for den fælles forståelse af ånden og kulturen i virksomheden. 

Hvad betyder det for medarbejderne hos Marius Pedersen A/S?
Det var derfor en stor glæde at ledelsen søndag aften kunne orientere medarbejdere i Marius Pedersen A/S om, at deres job er sikret med fuld løn i kraft af lønkompensationsmodellen under Corona krisen.

På baggrund heraf blev der allerede i går d. 24. marts taget initiativ til at sende de første 59 medarbejdere hjem med fuld løn i en periode frem til 9. juni 2020, og flere vil formegentlig følge efter i den kommende tid i takt med aktivitetsnedgang. Samtidig er det meldt ud, at der ikke bliver foretaget afskedigelser i perioden.

I en fælles personalebesked udtrykker Administrerende direktør Simon Clausen en tak til alle medarbejdere for at have udvist stort engagement og fleksibilitet i en for alle anderledes arbejdsdag. Samtidig sender han også en stor tak og anerkendelse for at overholde de instrukser om afstand og sundhedshygiejne, der er indført i de daglige rutiner i Marius Pedersen A/S i mødet med kolleger, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

En særlig tak blev sendt fra ledelsen og medarbejderne til Entreprenør Marius Pedersens Fond for beslutningen om at anvende lønkompensation og dermed give den opbakning, der betyder, at virksomhedens medarbejdere kan stå sammen om at komme igennem Corona kriseperioden.

Der er også lyspunkter
Heldigvis er der også daglige lyspunkter. Nogle virksomhedstyper oplever fortsat normal drift. Flere entreprenører og byggevirksomheder melder om fulde ordrebøger. Flere industrikunder, i fødevarebranchen og tilstødende brancher ud mod dagligvarekæderne, er i næsten normal drift. Og på trods af at genbrugspladser indtil videre er lukket for borgere, så vil Marius Pedersen A/S gøre sit yderste for at servicere de kunder og borgere, der har brug for containere eller ekstra afhentninger – og naturligvis holde behørig afstand og undgå kontakt.