Affald

Marius Pedersen A/S er Danmarks førende miljøvirksomhed inden for moderne affaldsbehandling. Vi håndterer alle typer affald - både fast og flydende.

Virksomhedens aktiviteter omfatter indsamling, transport, sortering, afsætning og genvinding af affald.

Vi betjener alle typer virksomheder, som f.eks.: servicebranchen, bygge- og anlægsbranchen, detailhandlen, industri- og produktionsvirksomheder, kædevirksomheder, kommuner og offentlige institutioner m.fl.

Som kunde hos os bliver din virksomhed tilknyttet en fast miljøkonsulent, der giver kompetent, seriøs og miljørigtig rådgivning om affald.

Vores mål er at yde en professionel "usynlig" service, det vil sige sætte affaldshåndtering i system, så den ikke volder problemer for virksomheden.


Affald til sortering

Affald til sortering er genanvendeligt affald til eftersortering med mindre mængder brændbart affald

Brændbart affald

Vi indsamler brændbart affald i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden...

Byggeaffald

Uanset hvilken type byggeaffald, der genereres på byggepladsen har vi en løsning til dig. Her har vi...

Dæk

Vi indsamler brugte entreprenør-, lastvogn-, person- og varevognsdæk. Dækkene kontrolles og...

Deponi

Affald til deponi er affald, der ikke er egnet til genanvendelse.

Elektronikaffald

Vi indsamler, sorterer og afsætter elektronikaffald/elektronikskrot af forskellige kvaliteter. Indsamling af...

Emballager, kombineret indsamling

Alle emballagetyper skal være tømt for indhold.

Glas

Vi indsamler og sorterer forskellige typer glas til genanvendelse i glasindustrien. Produkterne omfatter bl.a....

Hård plast til genanvendelse

Genanvendelse af hård plast f.eks. HDPE, PP og PE fra overskuds- og fejlproduktion fra industrien eller...

Jern og metal

Marius Pedersen A/S indsamler mange forskellige typer jern- og metalaffald samt kabler til genanvendelse. Du kan...

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er farligt affald, der indsamles særskilt på grund af smittefare. Klinisk...

Madaffald

Vi indsamler madaffald med og uden emballage fra dagligvarebutikker, fødevareproducenter, cafeer, kantiner,...

Pap og papir

Kasseret kontorpapir, bølgepap, aviser, tryksager, ugeblade, fejltryk, afskær og mange andre...

Plast

Vi indsamler, sorterer og bearbejder mange typer plastaffald, der afsættes til plastindustrien til genbrug....

Farligt affald

Division Special Affald (DSA) er specialist i håndtering af farligt affald og kan håndtere de fleste...

Tekstiler

Tekstiler er egnet til genanvendelse.

Træ

Vi indsamler f.eks. blandet, kasseret og ubehandlet træ fra renoveringsprojekter, tømrervirksomheder,...

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her