Afvanding af sedimenter

 

Marius Pedersen A/S har opbygget en stærk position på det danske marked inden for vandopsamling, sedimentations- og sandfangsløsninger.

Løsningerne henvender sig specielt til projekt- og entreprenørvirksomheder samt brøndborings- og funderingsfirmaer, der ønsker at skabe kontrol over opsamling og udledning af vand på byggepladsen.

Vi tilbyder et unikt samlet koncept af løsninger til:

 • Naturlig afvanding af sedimenter
 • Opsamling og kontrol af vand
 • Vandopbevaring

De seneste år har vi udviklet helt nye løsninger, der er implementeret på byggepladser rundt om i landet. På hvert enkelt projekt samarbejder vi med kunden og skræddersyer totalløsninger, der inkluderer slamsugning og slutdisponering af overskydende slam fra containere.

Fordele

 • Kemikaliefri afvanding
 • Fleksible standardmoduler i forskellige størrelser, der kan serieforbindes samt tilpasses nemt og enkelt.
 • Hurtig levering af alle typer containere
 • Mulighed for montering af vandmåler, der giver kontrol over forbrug
 • Mulighed for nem tilkobling af olieudskiller, kulfilter eller sandfilter
 • Nem at montere med en række koblingssystemer. Containere leveres som standard med 4” skruekobling, der kan tilpasses andre systemer samt vandlås, som sikrer et kontrolleret overløb
 • Løsninger der er skalerbare

Containere til sedimentation, sandfang og vandopbevaring findes i forskellige størrelser fra 2,6 m3 til 36 m3, der kan anvendes sammen eller enkeltvis.

For mere information kontakt:

 • Martin Kragh Hemmingsen 29 61 61 30  Sjælland og Fyn 
 • Peter Hagen Behrenstorff 22 49 03 16 Hovedstaden
 • Casper Juul Lindskov  30 10 70 41 Jylland

Marius Pedersen A/S has a strong position in the Danish market for water collection and sedimentation and silt trap solutions.

Our solutions are tailored to project and engineering companies as well as well-drilling and foundation engineering companieslooking for solutions to manage collection and discharge of water at construction sites.

We offer a unique overall concept for:

 • Natural sediment dewatering
 • Water collection and water management
 • Water storage

During the past few years, we have developed new concepts that have been implemented at construction sites across Denmark. We work closely with our customers to tailor a full-service solution to their individual projects, including sludging and disposal of excess sediment from containers.

Benefits

 • Chemical-free dewatering
 • Flexible standard modules in a wide range of sizes that can be connected in series and are easily adaptable
 • Fast delivery of all types of containers
 • Water meter option for monitoring of consumption
 • Easy connection of oil separators, carbon filters and sand filters
 • Easy installation using a range of coupling systems. Containers are delivered with a standard 4” screw coupling that can be adapted to fit other systems and a water trap to ensure a controlled overflow
 • Scalable solutions

Sedimentation containers, silt traps and water storage containers are available in various sizes ranging form 2.6 cubic metres to 36 cubic metres and can be used as stand-alone units or be combined in series.

For further information please contact: 

 • Martin Kragh Hemmingsen 29 61 61 30 Zealand and Funen 
 • Peter Hagen Behrenstorff 22 49 03 16 Capital
 • Casper Juul Lindskov 30 10 70 41  Jutland

Læs mere om Marius Pedersen A/S' koncept for afvanding af sedimenter i nedenstående brochure.

Find more information about our project solutions for sediment dewatering in the brochure below.

MP Sedimentationsbrochure MARTS2021 WEB

 

Spørgsmål til den viste løsning?

... få svar lige her

Skriv her