Afvanding af sedimenter

 

Marius Pedersen A/S har opbygget en stærk position på det danske marked inden for vandopsamling, sedimentations- og sandfangsløsninger.

Løsningerne henvender sig specielt til projekt- og entreprenørvirksomheder samt brøndborings- og funderingsfirmaer, der ønsker at skabe kontrol over opsamling og udledning af vand på byggepladsen.

Vi tilbyder et unikt samlet koncept af løsninger til:

 • Naturlig afvanding af sedimenter
 • Opsamling og kontrol af vand
 • Vandopbevaring

De seneste år har vi udviklet helt nye løsninger, der er implementeret på byggepladser rundt om i landet. På hvert enkelt projekt samarbejder vi med kunden og skræddersyer totalløsninger, der inkluderer slamsugning og slutdisponering af overskydende slam fra containere.

Fordele

 • Kemikaliefri afvanding
 • Fleksible standardmoduler i forskellige størrelser, der kan serieforbindes samt tilpasses nemt og enkelt.
 • Hurtig levering af alle typer containere
 • Mulighed for montering af vandmåler, der giver kontrol over forbrug
 • Mulighed for nem tilkobling af olieudskiller, kulfilter eller sandfilter
 • Nem at montere med en række koblingssystemer. Containere leveres som standard med 4” skruekobling, der kan tilpasses andre systemer samt vandlås, som sikrer et kontrolleret overløb
 • Løsninger der er skalerbare

Containere til sedimentation, sandfang og vandopbevaring findes i forskellige størrelser fra 2,6 m3 til 36 m3, der kan anvendes sammen eller enkeltvis.

For mere information kontakt Project Manager Anders Riis Kastrup, mobil 29 38 54 99.

Marius Pedersen A/S has a strong position in the Danish market for water collection and sedimentation and silt trap solutions.

Our solutions are tailored to project and engineering companies as well as well-drilling and foundation engineering companieslooking for solutions to manage collection and discharge of water at construction sites.

We offer a unique overall concept for:

 • Natural sediment dewatering
 • Water collection and water management
 • Water storage

During the past few years, we have developed new concepts that have been implemented at construction sites across Denmark. We work closely with our customers to tailor a full-service solution to their individual projects, including sludging and disposal of excess sediment from containers.

Benefits

 • Chemical-free dewatering
 • Flexible standard modules in a wide range of sizes that can be connected in series and are easily adaptable
 • Fast delivery of all types of containers
 • Water meter option for monitoring of consumption
 • Easy connection of oil separators, carbon filters and sand filters
 • Easy installation using a range of coupling systems. Containers are delivered with a standard 4” screw coupling that can be adapted to fit other systems and a water trap to ensure a controlled overflow
 • Scalable solutions

Sedimentation containers, silt traps and water storage containers are available in various sizes ranging form 2.6 cubic metres to 36 cubic metres and can be used as stand-alone units or be combined in series.

For further information contact Project Manager Anders Riis Kastrup, phone
29 38 54 99
.

Læs mere om Marius Pedersen A/S' koncept for afvanding af sedimenter i nedenstående brochure.

Find more information about our project solutions for sediment dewatering in the brochure below.

MP Sedimentationsbrochure MARTS2021 WEB

 

Projektafdeling

Kontakt project manager

Kontakt