Træ, trykimprægneret træ, A4

Træaffald fra trykimprægneret træ (A4)

Affaldstype

Trykimprægneret træ er materialer af træ, der har været anvendt udendørs f.eks.:

  • Bjælker
  • Læhegn
  • Stolper

Trykimprægneret træ stammer typisk fra nedbrydningsaktiviteter, byggepladser eller kommunale genbrugsstationer.

OBS!

Opbevaring skal ske på befæstet areal eller i containere, så træet ikke sammenblandes med sand, sten og jord. 

Container

Indsamling af trykimprægneret træ sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk trykimprægneret træ i:

Behandling

Trykimprægneret træ modtages på Marius Pedersen A/S’ anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her