Trading af affald - recycling af ressourcer

Vi ser på affald som begyndelsen til at få en ressource tilbage i et materialekredsløb.

For at dette kredsløb lykkes, er det væsentligt, at have specialiseret viden om affaldets karakter - lige fra at affaldsproducenten skiller sig af med affaldet, til hvordan affaldet med fordel kan opsamles i beholdere og containere og transporteres til den rette behandling/sorteringsproces - for til sidst at have et indgående kendskab og aftaler med kunder i industrien, der har behov for at modtage den nye råvare - en råvare skabt af affald og som skal overholde kvalitetskrav for at indgå i produktion af et nyt produkt.

Rådgivning om affaldskredsløbet

Vi har et indgående kendskab til alle faserne i kredsløbet fra ”affald til ny råvare”. Vi tilbyder vores kunder:

• rådgivning om fordele ved kilde- og/eller centralsortering
• opsamling og transport
• sortering, neddeling, behandling
• lovpligtig dokument- og transportstyring
• notifikationsprocedurer
• indrapportering og afrapportering til myndigheder
• kontraktstyring

I 15 år har vi i Tradingafdelingen opbygget et net af industrielle modtagere af udsorterede og behandlede affaldsprodukter, således at disse nye sekundære ressourcer kan erstatte jomfruelige råvarer.

Affaldsprodukter, som behandles til nye ressourcer, er mange, f.eks. aviser, papir, bølgepap, hårde og bløde plasttyper, pvc, træ, gipsplader, jern og metaller, elektronik, spildolie, organisk affald, glas, etc. I alt bliver cirka 400.000 tons affald årligt afsat til genanvendelsesindustrien.

Affaldsressourcer  

 

 

 

Tradingafdeling

Kontakt afdelingen her

Kontakt