Hård plast, PS

Plast, PS

Affaldstype

PS plast (Polystyren) klart og farvet, er f.eks.:

  • Bakker
  • Blomsterbakker
  • CD-cover
  • Engangsservice
  • Legetøj

PS-plast er mærket med 6 i ”plast-trekanten” og stammer typisk fra gartnerier, plast- og emballagevirksomheder samt husholdninger via kommunale genbrugsstationer.

Container

Indsamling af PS-plast sker i forskellige indsamlingssystemer afhængig af logistik og den mængden af affald.

Vi indsamler typisk PS-plast i:

Behandling af PS plastaffald

PS plast køres til vores anlæg, hvor det kontrolleres før evt. efterfølgende finsortering. 

Herefter bliver produktet presset i baller og afsat til forbehandling og granulering inden endelig afsætning til plastindustrien.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her