Division Special Affald - Håndtering af farligt affald

Division Special Affald (DSA) er specialist i håndtering af miljøproblematisk affald og kan håndtere de fleste affaldstyper inden for området.

Affaldet afsættes til miljøgodkendte anlæg, og vi lægger vægt på, at så stor en andel som muligt går til genanvendelse.

DSA dækker Danmark

DSA er landsdækkende. Vi betjener alle typer virksomheder, der genererer miljøproblematisk affald f.eks. inden for 

  • Den grafiske branche
  • Autobranchen
  • Jern- og metalindustrien
  • Træindustrien
  • Medicinalindustrien
  • Offentlige institutioner
  • Kommunale genbrugspladser

Løsninger

Rigtig håndtering kræver det rigtige materiel. Vi tilbyder din virksomhed UN godkendte emballager, som sikrer miljørigtig og lovlig håndtering. 

Vi sørger for korrekt mærkning af emballagen med farvekodeskilte, som gør det nemt at sortere det miljøproblematiske affald.

Afhentning foregår i egne biler med specialuddannede chauffører, som udfærdiger de nødvendige transportdokumenter. 

Find mere information om affaldstyper og materiel her.