Betonbrokker, armeret

Armeret beton fra byggepladser

Affaldstype

Betonbrokker, armeret beton består af:

  • Betonstykker med og uden armering
  • Fliser
  • Kantsten

Container

Indsamling af armeret beton sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk armeret beton i:

Behandling af ren beton

Betonbrokker, armeret beton modtages på Marius Pedersen A/S' anlæg, hvor det kontrolleres for uønskede fraktioner og oparbejdes. 

Herefter afsættes produktet til genanvendelse på godkendt oparbejdningsanlæg.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her