Dæk med fælge

Brugte dæk affald

Affaldstype

Dæk med fælge er person- og varevognsdæk, lastvognsdæk og entreprenørdæk.

Ordninger for indsamling af dæk er reguleret og godkendt af Miljøstyrelsen.

Container

Vi indsamler dæk med fælge i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk dæk med fælge i:

Behandling af dæk med fælge

Når vi indvejer dine dæk med fælge, skal du som leverandør underskrive en erklæring om, at dækkene er indsamlet i Danmark efter 1. april 2000. Der skal samtidig være dokumentation for, hvilken adresse afhentningen er foregået på.

Dæk med fælge modtages på vores anlæg, hvor de kontrolleres og sorteres. Evt. fejlanbragt affald frasorteres, inden fælgene demonteres. Herefter afsættes dæk og fælge til genanvendelse.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her