Kube og nedgravede løsninger

Vi har stor erfaring med afhentning af affald i kubeløsninger eller i nedgravede løsninger (f.eks. molokløsninger).

Kubeløsninger
Kuber bliver tømt med kranbil, og det foregår som udgangspunkt i ruteplan.

Tømning sker i logisk rækkefølge i forhold til indsamlingsadresserne, således at der tages højde for kortest mulig køreafstand. På den måde sikres minimal miljøbelastning.

Vi sørger for oprydning og kontrol af kuberne ved hver tømning og kan desuden tilbyde rengøring af kuberne, hvis dette ønskes.

Kuber kan anvendes til de fleste affaldstyper.

Nedgravede løsninger
Nedgravede løsninger - eksempelvis molokløsninger - er et unikt underjordisk system til indsamling af alle former for affald.

Tømning foregår med kranbil på samme måde som ved kuber. Vi råder over kranbiler med komprimator, der sikrer højere fyldningsprocent end almindelige kranbiler med maxi container. Denne er særlig egnet til tømning af dagrenovation, som i mange storbyer bliver placeret i nedgravede beholdere.

De nedgravede beholdere tømmes i praksis ved, at kranbilen tager fat i den stander, der står oven for jorden, løfter hele beholderen op af jorden og tømmer den i containeren/komprimatoren. Herefter nedsænkes beholderen i jorden igen.

Nedgravede løsninger anvendes typisk til dagrenovation, papir og aviser samt glas og flasker.

  

Kube- og nedgravede løsninger

Entreprise-afdeling

Kontakt afdelingen her

Kontakt