Havemøbler, PP

Havemøbler

Affaldstype

Kasserede havemøbler er både hvide og farvede. Da havemøbler indeholder calcium/kridt skal affaldstypen indsamles separat.

OBS:
Havemøblerne må ikke være knuste.

PP-plast er mærket med 5 i ”plast-trekanten”.

 

Container

Indsamling af havemøbler sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.  

Vi indsamler typisk havemøbler i:

 

Behandling af affald - havemøblser

Havemøbler køres til vores anlæg, hvor det kontrolleres før evt. efterfølgende finsortering.

Herefter bliver produktet presset i baller og afsat til forbehandling og granulering inden endelig afsætning til plastindustrien.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her