Oxiderende stoffer, faste

Oxiderende stoffer faste

Affaldstype

Oxiderende stoffer, faste - Kontakt Division Special Affald på 97 12 18 00.

Container

Indsamling af oxiderende stoffer sker typisk i:

Behandling

Oxiderende faste stoffer modtages på vores anlæg, hvor de omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her