Oprensning af forurening

Entreprenørafdelingen - arbejde med oprensning af forurening

Ældre jordtanke kan lække olie eller andre forurenende væsker, der kan udgøre en stor risiko for vores grundvand.

Derudover findes der rundt om i landet gamle affaldsdepoter, hvor affald der ikke kunne genanvendes eller forbrændes, blev deponeret frem til 70'erne.

Vi har i mange år arbejdet med oprensning af bl.a. disse forureningstyper, og i samarbejde med rådgivende ingeniørfirmaer kan vi tilbyde at udarbejde forundersøgelser, jordhåndteringsplaner samt at udføre selve oprensningsarbejdet. 

 Entreprenørafdelingen - oprensning af forurening