Det siger vores kunder...

Samarbejde 

"Marius har været vores samarbejdspartner gennem 20 år. De håndterer alt vores affald lige fra almindeligt brændbart affald til "problemaffald".

"De udviser stor forståelse for vores behov og ikke mindst analysekraft i forbindelse med løbende optimering af vores aftaler".

"Engageret og næsten ubemærket dukker chaufførerne op og skifter/tømmer containere uden vores produktionsflow lider under det. Vi er meget glade for samarbejdet".

"Vi er en fødevarevirksomhed som igennem mange år har haft et godt samarbejde med Marius Pedersen. De aftager alt vores affald som omfatter småt brandbart, pap, plast, fortroligt papir og produkter til biogas. Samarbejdet foregår godt og gnidningsløst".

"Jeg har haft et godt samarbejde med Marius Pedersen både i mit tidligere og nuværende job. De har en god forståelse for vores forretning. De har formået at minimere vores omkostninger og er altid på forkant med seneste ændringer indenfor miljøhåndtering og lovgivningen. Dette gør sig ligeledes gældende for vores samarbejde med DSA, som håndterer alt vores farlige affald. Samtidig skal det nævnes, at vi er meget glade for deres Online Service, hvor vi kan trække mængdeanalyser for hver adresse samt total for hele virksomheden. Vi bruger analyser til vores miljøarbejde sammen med de enkelte kommuner samt til vores ISO 9001/14001 system”. 

Online Service

"Enkelt, let forståeligt og appetitligt"

"Vi bruger flittigt jeres Online Service - det er let at bruge og virker uden problemer. Det er også nemt at hente opgørelser selv"

"Det er super nemt at bestille tømning, og vi kan gøre det når vi vil - tak"