Det siger vores kunder...

 

"Inden samarbejdet med Marius Pedersen A/S var affaldshåndtering ganske problematisk for os. Vi er derfor nu glade for at have en ordentlig bortskaffelsespartner i Marius Pedersen A/S. De samler alt vores affald og hjælper med at skabe et rent og ryddeligt arbejdsmiljø. Desuden hjælper de med at genanvende materialer til gavn for os alle. Vi er meget glade for vores samarbejde".

 

"Marius har været vores samarbejdspartner gennem 20 år. De håndterer alt vores affald lige fra almindeligt brændbart affald til "problemaffald". De udviser stor forståelse for vores behov og ikke mindst analysekraft i forbindelse med løbende optimering af vores aftaler. Engageret og næsten ubemærket dukker chaufførerne op og skifter/tømmer containere uden vores produktionsflow lider under det. Vi er meget glade for samarbejdet".


"Jeg har haft et godt samarbejde med Marius Pedersen både i mit tidligere og nuværende job. De har en god forståelse for vores forretning. De har formået at minimere vores omkostninger og er altid på forkant med seneste ændringer indenfor miljøhåndtering og lovgivningen. Dette gør sig ligeledes gældende for vores samarbejde med DSA, som håndterer alt vores farlige affald. Samtidig skal det nævnes, at vi er meget glade for deres Online Service, hvor vi kan trække mængdeanalyser for hver adresse samt total for hele virksomheden. Vi bruger analyser til vores miljøarbejde sammen med de enkelte kommuner samt til vores ISO 9001/14001 system”.


"Vi er en fødevarevirksomhed som igennem mange år har haft et godt samarbejde med Marius Pedersen. De aftager alt vores affald som omfatter småt brandbart, pap, plast, fortroligt papir og produkter til biogas. Samarbejdet foregår godt og gnidningsløst".


"Marius Pedersen A/S` Online Service er en stor fordel for en virksomhed som vores, da vi har vore aktiviteter fordelt på 8 adresser i Jylland, på Fyn samt i Storkøbenhavn. Online Service gør det muligt for de driftsansvarlige, på de respektive adresser, selv at bestille ekstra tømninger, og melde ferie, uden at involverede undertegnede. Jeg kan i stedet bruge systemet til at overvåge udviklingen i mængder og fraktioner, herunder andelen af genanvendelse. I forbindelse med vor miljøcertificering, ifølge ISO 14001, er dette af stor værdi, da vi – til enhver tid – har ”fingeren på pulsen”, og kan iværksætte de påkrævede handlinger med henblik på at når vore mål på området. I forbindelse med såvel eksterne kvalitets- og miljøaudits, samt kommunale miljøtilsyn, har systemet også stor værdi, da det anskueliggør udviklingen i mængderne af fast og farligt affald".