Stort brændbart

Stort brændbart affald

Stort brændbart affald

Stort brændbart affald er forbrændingsegnet affald større end 50 x 50 x 100 cm og indeholder desuden typisk:

  • Stort forbrændingsegnet affald som IKKE er egnet til genanvendelse
  • Ikke genanvendeligt pap, papir og plast

Stort brændbart affald undergår en forsortering, hvor genanvendeligt affald frasorteres og sendes til genanvendelse. Herefter bliver den resterende del af affaldet neddelt til den størrelse, der er krævet for aflevering på miljøgodkendt forbrændingsanlæg.

Stort brændbart affald stammer f.eks. fra virksomheder samt kommunale genbrugsstationer.

Container

Indsamling af stort brændbart affald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk stort brændbart affald i:

Behandling af stort brændbart affald

Stort brændbart affald kan undergå en forsortering, hvor genanvendeligt affald frasorteres og sendes til genanvendelse. Herefter bliver den resterende del af affaldet neddelt til den størrelse, der er krævet for aflevering på miljøgodkendt forbrændingsanlæg.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her