Genanvendelse af gipsaffald - fra affald til ny ressource

Produktion af gipspulver af gipsaffald er et godt eksempel på, at der er et tæt samspil mellem gipspladeproducent og genanvendelsesindustrien med det formål at få flest mulige ressourcer tilbage i en cirkulær proces.

Gipsplader anvendes i forbindelse med nybyggeri og renoveringsopgaver, og det gipsaffald, der genereres i forbindelse med byggeprojekter, kan genanvendes.

Gipsaffald er nye gipsplader f.eks. afskær eller defekte plader samt brugte gipsplader med søm og skruer. Det er vigtigt, at det opbevares tørt, da våd gips forringer genanvendelsen.

Gipsaffaldet behandles på et af Marius Pedersen A/S' gipsbehandlingsanlæg. Produktionsflowet er tilrettelagt med henblik på at kunne efterleve de høje krav om kvalitet og ensartethed, der efterspørges af gipspladeproducenterne.

Efter endt bearbejdning fremkommer færdigvaren. Gipspulveret; der nu er en råvare, som afsættes til gipspladeindustrien, hvor det indgår i produktionen af nye gipsplader.  

Se vores film om genanvendelse af gipsaffald.

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her