Olie-emulsioner

 Boreolie, skæreolie og olie/vand blandinger

Affaldstype

Olie-emulsioner er blandt andet:

Olie-/vand blandinger indeholdende:

  • Syntetiske olier
  • Mineralske olier
  • Bore- og skæreolier

Container

Indsamling af olieemulsioner sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk olie-emulsioner i:

Behandling

Olie-emulsion modtages på vores anlæg, hvor det kontrolleres. Herefter bliver produktet afsat til oparbejdning og videre genanvendelse. 

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her