Olie-emulsioner

 Boreolie, skæreolie og olie/vand blandinger

Affaldstype

Olie-emulsioner er blandt andet:

Olie-/vand blandinger indeholdende:

  • Syntetiske olier
  • Mineralske olier
  • Bore- og skæreolier

Container

Indsamling af olieemulsioner sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk olie-emulsioner i:

Behandling

Olie-emulsion modtages på vores anlæg, hvor det kontrolleres. Herefter bliver produktet afsat til oparbejdning og videre genanvendelse. 

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Olie-emulsioner sorteringsvejledning

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her