Vores værdier

Vores virksomhed bygger på tre grundlæggende værdier. Værdierne fortæller noget om, hvordan vi agerer i forhold til hinanden, vores kunder, omverdenen og i forbindelse med løsning af opgaver.

Værdierne fortæller også, hvad vi stræber efter og gerne vil styrke i fremtiden – med en stærk blanding af tradition og fornyelse.

Værdiskabende
Vi skaber merværdi for vores kunder
Vi er parate til forandringer

Ansvarlige
Vi giver plads til initiativer og deler viden
Vi tager ansvar for vores handlinger
Vi har frihed under ansvar

Troværdige
Vi viser hinanden tillid og gensidig respekt
Vi holder det, vi lover
Vi udviser ansvarlighed og engagement i forhold til kolleger og kunder 

 

Marius Pedersen A/S - Vores værdier