Social ansvarlighed

Vi betragter social ansvarlighed og det at tage vare på hinanden som en selvfølge. Det gælder i forhold til miljøet (læs mere om Miljø og Sikkerhed her) og i den daglige omsorg for hinanden, hvor vi med en lang række tiltag omsætter vores målsætninger i praksis.

Trivsel
Vi ønsker at fastholde vores veluddannede og engagerede medarbejdere. Derfor er det vigtigt for os, at vores medarbejdere trives.

For at sikre, at medarbejderne er tilfredse og trives i hverdagen gennemfører vi jævnligt en medarbejderundersøgelse. Resultatet fra undersøgelsen danner grundlag for tiltag, inden for eksempelvis kommunikation, miljø og uddannelse. Er der andre umiddelbare behov tager vi naturligvis også højde for dette.

 

Arbejdsmiljø

Vi ønsker et højt niveau af sikkerhed og sundhed for alle medarbejdere. Vi ønsker også et godt arbejdsmiljø der er præget af professionalisme, fleksibilitet og ansvarlighed hos alle medarbejdergrupper. For løbende at sikre, at sikkerheds- og sundhedsforholdene i virksomheden er i orden gennemføres APV i alle afdelinger, minimum hvert 3. år.

 

Psykologisk kriseberedskab

Selvom vi tager mange og omfattende forholdsregler for at sikre vores medarbejdere og arbejdsplads i det daglige, så vil der altid være en risiko for, at der kan ske alvorlige hændelser, og at medarbejderne kan opleve personlige problemer. I disse situationer, hvor medarbejdere befinder sig i en vanskelig situation, sikrer vi hurtig og professionel hjælp med adgang til psykologisk rådgivning.

 

Tilbud om behandlingsforsikring

Alle medarbejdere hos os får tilbudt mulighed for at tegne en behandlingsforsikring. Ordningen er etableret, så vores medarbejdere har de bedste muligheder for hurtigst muligt at genoptage deres dagligdag, hvis de bliver ramt af sygdom eller ulykke.

 

Tilbuddet om behandlingsforsikring gælder også medarbejderens samlever / ægtefælle.

 

Trivsels- og fraværssamtaler

Vi føler et socialt ansvar over for vores medarbejdere. Derfor gennemfører vi løbende trivels- og fraværssamtaler med de medarbejdere, der har været fraværende i en længere periode eller har haft flere på hinanden følgende fraværsperioder at forebygge fravær og hjælpe de medarbejdere, der har svært ved at komme tilbage til arbejdet igen.

 

Social ansvarlighed hos Marius Pedersen A/S