Social ansvarlighed

Vi betragter social ansvarlighed og det at tage vare på hinanden som en selvfølge. Det gælder i forhold til miljøet (læs mere om Miljø og Sikkerhed her) og i den daglige omsorg for hinanden, hvor vi med en lang række tiltag omsætter vores målsætninger i praksis.

Trivsel

Hvis vi skal fastholde dygtige og engagerede medarbejdere, er det vigtigt, at de trives hos os. Derfor spørger vi hvert andet år medarbejderne, hvordan de trives, gennem en trivselsundersøgelse. Undersøgelsen giver os vigtige informationer og muligheden for at styrke dialogen mellem medarbejdere og ledere yderligere. Resultatet af trivselsundersøgelsen danner grundlag for tiltag inden for områder som kommunikation, arbejdsmiljø og uddannelse.

Psykologisk kriseberedskab

Selvom vi tager mange og omfattende forholdsregler for at sikre vores medarbejdere og arbejdsplads i det daglige, så vil der altid være en risiko for, at der kan ske alvorlige hændelser, og at medarbejderne kan opleve personlige problemer. I disse situationer, hvor medarbejdere befinder sig i en vanskelig situation, sikrer vi hurtig og professionel hjælp med adgang til psykologisk rådgivning.

Tilbud om behandlingsforsikring

Alle ansatte hos os får tilbudt mulighed for at tegne en behandlingsforsikring. Ordningen er etableret, så vores medarbejdere har de bedste muligheder for hurtigst muligt at genoptage deres dagligdag, hvis de bliver ramt af sygdom eller ulykke.

Gruppelivsforsikring
Der er tegnet gruppelivsforsikring for alle virksomhedens ansatte. Gruppelivsforsikringen gælder fra første ansættelsesdag.

Skånejob
Vi har ansatte med nedsat arbejdsevne, f.eks. i skånejob eller fleksjob. 

Fraværssamtaler som en vej tilbage
I vores bestræbelse efter social ansvarlighed gennemfører vi løbende fraværssamtaler med medarbejdere, der har været fraværende i en længere periode eller har haft flere på hinanden følgende fraværsperioder. Formålet med samtalerne er at forebygge fraværet og hjælpe de medarbejdere, der har svært ved at komme tilbage til arbejdet igen.

 

Social ansvarlighed hos Marius Pedersen A/S