Malingsspildevand

Malingsspildevand

Affaldstype

Malingsspildevand er skyllevand fra malerprocesser, fugtevand fra trykkerier samt øvrigt organisk kemisk spildevand.

Container

Indsamling af malingsspildevand sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk malingsspildevand i:

Behandling

Malingsspildevand modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her