Gasflasker

Gasflasker

Affaldstype

Gasflasker er:

  • Flaskegas
  • Propangas
  • Butangas 
  • LPG-gas

Container

Indsamling af gasflasker sker typisk i:

Behandling

Gasflasker modtages på vores anlæg, hvor de kontrolleres. Herefter bliver produktet afsat til oparbejdning og videre genanvendelse.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her