Træ, kreosotbehandlet, A4

Træaffald fra træ behandlet med kreosot (A4)

Affaldstype

Kreosotbehandlet træ er let genkendeligt pga. den sort/brune farve og lugten af tjære. Kreosotbehandlet træ er f.eks.:

  • Bolværk
  • Bundgarnspæle
  • El-master
  • Jernbanesveller

Produktet stammer typisk fra nedbrydningsaktiviteter, jernbaneindustrien eller el-branchen.

OBS!

Opbevaring skal ske på befæstet areal eller i containere, så træet ikke sammenblandes med sand, sten og jord.

Container

Indsamling af kreosotbehandlet træ sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk kreosotbehandlet træ i:

Behandling

Kreosotbehandlet træ modtages på Marius Pedersen A/S’ anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her