Laminatfolie på ruller

Laminatfolie på ruller

Affaldstype

Kendetegnet ved laminatfolie er, at det er sammensat af mere end en plasttype.

Laminatfolie på ruller er f.eks. emballage til fødevarer, og produktet er typisk produktionsspild fra produktionsvirksomheder.

OBS!
Det er vigtigt, at laminatfolien opbevares tørt.

Container

Indsamling af laminatfolie på ruller sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk laminatfolie på ruller i:

Behandling af affald - laminatfolie

Laminatfolie på ruller modtages på vores anlæg, hvor de kontrolleres. Herefter bliver produktet afsat til plastindustrien.

Produktet kan også håndteres som en fortrolig løsning, hvor der er fokus på, at folien i oparbejdningsprocessen bearbejdes således, at den ikke efterfølgende kan anvendes til det oprindelige formål. Produktet kan herefter indgå i nye plastprodukter.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her