Massive dæk/gummiringe

Massive dæk og gummringe

Affaldstype

Massive dæk/gummiringe er overvejende dæk fra trucks. Massive dæk/gummiringe må ikke blandes sammen med andre kategorier af dæk.

Ordninger for indsamling af dæk er reguleret og godkendt af Miljøstyrelsen.

Container

Vores indsamlingsordning for massive dæk/gummiringe sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk massive dæk/gummiringe i:

Behandling af dækaffald - entreprenørdæk

Når vi indvejer dine massive dæk/gummiringe, skal du som dækleverandør underskrive en erklæring om, at dækkene er indsamlet i Danmark efter 1. april 2000. Der skal samtidig være dokumentation for, hvilken adresse afhentningen er foregået på.

Vi modtager de massive dæk/gummiringe på vores anlæg, hvor de kontrolleres og sorteres. Evt. fejlanbragte fælge, slanger m.v. frasorteres, inden dækkene afsættes til genanvendelse.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her