Genanvendelse - vi ser dit affald som en ressource

Hos Marius Pedersen A/S ser vi dit affald som en værdifuld ressource. Vi har fokus på, at affald skal indgå i en cirkulær økonomi, så det kan blive til en ny ressource.

Hvad sker der med affaldet?
Efter endt makulering/destruktion på Marius Pedersen A/S' anlæg, sker der følgende med affaldet:

Papir
Det makulerede papir, hvor data ikke kan genskabes, presses i baller. Herefter afsættes det til returpapirindustrien til genanvendelse og indgår i produktionen af nyt papir.

Elektroniske medier
De destruerede elektroniske medier omlæsses på vores behandlingsanlæg og afsættes til metalindustrien til genanvendelse.

Restpartier og fejlproduktioner
Destruerede restpartier / fejlproduktioner køres til miljøgodkendt forbrændingsanlæg.

Medicinsk affald
Destrueret medicinsk affald køres til miljøgodkendt forbrændingsanlæg.

Organisk affald
Organisk affald (madaffald) transporteres til miljøgodkendt forbehandlingsanlæg, hvor evt. emballage separeres fra og det organiske affald forarbejdes til flydende biopulp, der ender i et bioforgasningsanlæg.

Vil du vide mere?

Kontakt gerne vores miljøkonsulenter der giver gode råd og vejledning.

 

Genanvendelse af makulering

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her