Vand fra bremsevasker

Vand fra bremsevasker

Affaldstype

Vand fra bremsevasker er det spildvand, der fremkommer ved bremsevask af biler.

Container

Indsamling af vand fra bremsevasker sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk vandet i:

Behandling

Vand fra bremsevasker modtages på vores anlæg, hvor det kontrolleres. Herefter bliver produktet afsat til oparbejdning og videre genanvendelse. 

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her