Have- og parkaffald

Haveaffald og parkaffald

Affaldstype

Haveaffald og parkaffald er f.eks.:

  • Blade
  • Blomster
  • Buske
  • Grene
  • Græs
  • Hækafklip
  • Stød og rødder
  • Ukrudt

Haveaffald og parkaffald stammer typisk fra anlægsgartnererhvervet, haver, parker, kirkegårde og offentlige anlæg.

Container til haveaffald og parkaffald

Indsamling af haveaffald og parkaffald sker i forskellige indsamlingssystem, afhængig af logistik og mængden af affald. Vi indsamler typisk affaldet i:

Behandling af haveaffald/parkaffald

Haveaffald og parkaffald modtages på Marius Pedersen A/S’ anlæg, hvor det neddeles, sigtes og efterfølgende afsættes til miljøgodkendt nyttiggørelsesanlæg.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her