Have- og parkaffald

Haveaffald og parkaffald

Affaldstype

Haveaffald og parkaffald er f.eks.:

  • Blade
  • Blomster
  • Buske
  • Grene
  • Græs
  • Hækafklip
  • Stød og rødder
  • Ukrudt

Haveaffald og parkaffald stammer typisk fra anlægsgartnererhvervet, haver, parker, kirkegårde og offentlige anlæg.

Container til haveaffald og parkaffald

Indsamling af haveaffald og parkaffald sker i forskellige indsamlingssystem, afhængig af logistik og mængden af affald. Vi indsamler typisk affaldet i:

Behandling af haveaffald/parkaffald

Haveaffald og parkaffald modtages på Marius Pedersen A/S’ anlæg, hvor det neddeles, sigtes og efterfølgende afsættes til miljøgodkendt nyttiggørelsesanlæg.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Have- og parkaffald sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her