Hård plast, HDPE

Hård plast, HDPE

Affaldstype

HDPE, hård plast (High Density Polyethylen) er f.eks.:

  • Dunke
  • Flasker
  • Kasser
  • Rør
  • Spande

HDPE er mærket med 2 i ”plast-trekanten” og stammer typisk fra erhvervsvirksomheder eller kildesorteret fra kommunale genbrugsstationer. HDPE kan forveksles med hård PVC eller sammensat teknisk plast. Kig derfor efter mærket.

Container

Indsamling af HDPE, hård plast sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk HDPE, hård plast i:

Behandling af HDPE-affaldsplast

HDPE-plast modtages på vores anlæg, hvor det kontrolleres før evt. efterfølgende finsortering.

Herefter bliver produktet presset i baller og afsat til forbehandling og granulering inden endelig afsætning til plastindustrien.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her