Filterkager

Filterkager

Affaldstype

Filterkager - Kontakt Division Special Affald på telefon 97 12 18 00.

Container

Indsamling af filterkager sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk filterkager i:

Behandling

Filterkager modtages på vores anlæg, hvor de omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her