Trading af affald

I 15 år har vi i Tradingafdelingen opbygget et net af industrielle modtagere af udsorterede og behandlede affaldsprodukter, således at disse nye sekundære ressourcer kan erstatte jomfruelige råvarer.


Tradingafdeling

Kontakt afdelingen her

Kontakt