Lastvognsdæk

Lastvognsdæk affald

Affaldstype

Lastvognsdæk er dæk med en fælgdiameter på 15”-24” (diagonal radial). Det kan være fordæk fra traktorer uden fælge. Du må ikke sammenblande lastvognsdæk med andre kategorier af dæk.

Indsamling af dæk er reguleret og godkendt af Miljøstyrelsen.

Container

Vores indsamlingsordning for lastvognsdæk sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk lastvognsdæk i:

Behandling af dækaffald - lastvognsdæk

Når vi indvejer dine lastvognsdæk, skal du som dækleverandør underskrive en erklæring om, at dækkene er indsamlet i Danmark efter 1. april 2000. Der skal samtidig være dokumentation for, hvilken adresse afhentningen er foregået på.

Lastvognsdækkene modtages på vores anlæg, hvor de kontrolleres og sorteres. Evt. fejlanbragte fælge, slanger m.v. frasorteres, inden dækkene afsættes til genanvendelse.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her