Farligt affald

Division Special Affald (DSA) er specialist i håndtering af farligt affald og kan håndtere de fleste affaldstyper inden for området. Affaldet afsættes til miljøgodkendte anlæg, og vi lægger vægt på, at så stor en andel som muligt går til genanvendelse.

DSA dækker Danmark

DSA er landsdækkende. Vi betjener alle typer virksomheder, der genererer farligt affald f.eks. inden for den grafiske branche, autobranchen, jern- og metalindustrien, træindustrien, medicinalindustrien, offentlige institutioner, kommunale genbrugspladser m.v.

Løsninger

Rigtig håndtering kræver det rigtige materiel. Vi tilbyder din virksomhed UN godkendte emballager, som sikrer miljørigtig og lovlig håndtering. Vi sørger for korrekt mærkning af emballagen med farvekodeskilte, som gør det nemt at sortere det farlige affald. Afhentning foregår i egne biler med specialuddannede chauffører, som udfærdiger de nødvendige transportdokumenter. 

Find mere information om affaldstyper og materiel her.

Kompetent sikkerhedsrådgivning

Division Special Affalds professionelle sikkerhedsrådgivning omfatter: 

  • Reglerne for farligt gods - overholdes de i din virksomhed?
  • Har dine medarbejdere den fornødne uddannelse?
  • Skal I være opmærksom på ny lovgivning?
  • Få opfølgning med forebyggende tiltag ved overtrædelser/uheld ifm. transport af farligt gods
  • Et årligt besøg på din virksomhed inkl. årsrapport
  • Direkte kontakt til din sikkerhedsrådgiver ved spørgsmål vedrørende håndtering af farligt gods.

Vil du vide mere?

Hør mere om Division Special Affalds sikkerhedsrådgivning, kontakt Kennet Berg på tlf.
32 96 69 00 eller Sonja Nørgaard på tlf. 97 12 18 00.

Farligt affald