Pap

Pap og bølgepapaffald

Affaldstype

Bølgepap er rent bølgepap og øvrige papemballager med et min. indhold på 90% bølgepap. Max. 10% af den resterende del kan være emballagepapir samt karton og gråpap.

Bølgepap stammer fra alle brancher, f.eks. detail- og engrosbranchen, fremstillingsindustrien, bygge- og anlægsbranchen, den grafiske branche m.fl. samt fra husholdninger via kommunale genbrugsstationer.

OBS: Max 10% fugt jf. EN643.

Det anbefales, at baller af bølgepap stilles overdækket, således at den max tilladte fugtprocent kan overholdes i forhold til den efterfølgende genanvendelsesproces af bølgepappet.
Ved afhentning eller indvejning på modtageanlæg udtages baller til fugtmåling. Såfremt fugtmålingen viser afvigelser over 10% (max grænse for fugtindhold), kan dette blive fradraget forholdsmæssigt.

 

Container

Indsamling af bølgepap sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk bølgepap i:

Behandling af affald - bølgepap

Bølgepappet modtages på vores anlæg, hvor det kontrolleres før evt. efterfølgende finsortering.

Herefter bliver produktet presset i baller og afsat til genanvendelse i returpapirindustrien.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her