Arbejdsmiljø organisation

Vores sikkerhedsarbejde er organiseret i en fælles landsdækkende arbejdsmiljøorganisation. Den er bygget op, så den afspejler vores geografi og aktiviteter rundt i landet, med lokale arbejdsmiljøgrupper og et landsdækkende arbejdsmiljøudvalg.

Det er vores mål, at der altid er en lokal arbejdsmiljørepræsentation i virksomhedens afdelinger og/eller distrikter. Det styrker den lokale prioritering og indsats på området. Det sikrer samtidig lokal involvering og lokalt engagement i vores proaktive bestræbelser på hele tiden at forbedre vores arbejdsmiljø.

Løbende uddannelse i miljø og arbejdsmiljø
Alle vores arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemgå en arbejdsmiljøuddannelse. Målet er, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere løbende og målrettet bliver opdateret på arbejdsmiljøområdet, så viden og kompetencer i organisationen er tilpasset vores prioriterede arbejdsmiljøindsats.   

Plan for kompetenceudvikling
Vi udarbejder hvert år en plan for kompetenceudviklingen på arbejdsmiljøområdet. Planen fastlægger hvilke supplerende uddannelser, vores arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal deltage i.

Vi vurderer løbende, hvordan vi bedst styrker kompetencerne på arbejdsmiljøområdet i vores organisation. Det er arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøgrupper, miljø- og sikkerhedschefen samt personalechefen, der i fællesskab foretager vurderingen.